Slide show

60 godina elektronike i računarstva na Ruđeru 

Prikaz  filma“Mudar odabir”, posvećen svima koji su našli posao na Ruđeru
Dobrodošlica ravnateljice Danice Ramljak
Pozdrav voditelja Centra za informatiku i računarstvo Karolja Skale,
 Predstojnika Zavoda za elektroniku Tomislava Šmuca
Telekonferencing javljanja
Predavanja
Obilazak novog Ciklotrona, Zavoda za elektroniku i Centra za informatiku i računarstvo 
Prigodni domjenak

Read more...
Centre for Informatics and Computing
Rudjer Boskovic Institute

Address:
Zagreb
10000
Croatia


Information: http://www.irb.hr/en/cir/

 

 Visualization and art

hologram-diesel Cheoptics hologram Playground
Brain nessie
 fogscreen
Diesel fashion show
Cheoptics Hologram
 Polygon Playground
Revolutionary Hologram
 Nessie
 FogScreen