Slide show

60 godina elektronike i računarstva na Ruđeru 

Prikaz  filma“Mudar odabir”, posvećen svima koji su našli posao na Ruđeru
Dobrodošlica ravnateljice Danice Ramljak
Pozdrav voditelja Centra za informatiku i računarstvo Karolja Skale,
 Predstojnika Zavoda za elektroniku Tomislava Šmuca
Telekonferencing javljanja
Predavanja
Obilazak novog Ciklotrona, Zavoda za elektroniku i Centra za informatiku i računarstvo 
Prigodni domjenak

Read more...
1
# Name Position Phone Mobile Phone Number Fax
1 Centre for Informatics and Computing Rudjer Boskovic Institute Phone Fax

 Visualization and art

hologram-diesel Cheoptics hologram Playground
Brain nessie
 fogscreen
Diesel fashion show
Cheoptics Hologram
 Polygon Playground
Revolutionary Hologram
 Nessie
 FogScreen